Biskup Warmiński Tomasz Wilczyński podczas spotkania z Prowincjałem Misjonarzy Saletynów Księdzem Bronisławem Młynarskim MS, zaprosił misjonarzy naszego Zgromadzenia do swojej diecezji. W 1957 r. do budynku przy ulicy Morskiej 29 w Olsztynie wprowadzili się pierwsi Saletyni. Dyrektorem rezydencji Rada Prowincjalna mianowała ks. Stefana Mycaka MS. Pomocą służył mu ks. Eugeniusz Gotkowski MS. Obaj kapłani pracowali w katedrze olsztyńskiej jako wikariusze. W domu, w którym zamieszkali, urządzili małą kaplicę, w której odprawiano msze św. Wciąż zwiększająca się liczba biorących udział w nabożeństwach była powodem do zakupu dużego placu pod budowę kościoła. Jednak plany zorganizowania w tym miejscu ośrodka duszpasterskiego nie powiodły się, gdyż władze państwowe zajęły ten teren na rzecz miasta. W 1961r. dotychczasowi księża opuszczają dom zakonny, a na ich miejsce przybywają nowi: ksiądz Michał Cymbor MS jako dyrektor i ks. Henryk Wojtunik MS jako wikariusz parafii katedralnej. Ksiądz Michał Cymbor widząc negatywne nastawienie władz lokalnych wobec inicjatywy rozbudowy kaplicy użył podstępu. Poprosił władze o pozwolenie na wybudowanie przy domu zakonnym pieczarkarni. W rzeczywistości na tym miejscu została wybudowana kaplica, poświęcona później przez bpa Józefa Glempa. Za zmianę przeznaczenia lokalu Księża Saletyni płacili kary, a kubatura nowej kaplicy okazała się nadal niewystarczająca. W 1982r. miejsce księdza Cymbora zajął ks. Józef Haraczewski MS. Pomagał mu ks. Adolf Wojtunik MS. W 1983 r. Saletyni otrzymali zezwolenie na rozbudowę domu i kaplicy. Powstał projekt, gromadzono materiały, ale niestety decyzja władz została cofnięta. Dopiero po 30 latach od momentu przybycia do Olsztyna marzenia pracujących dotychczas księży i mieszkańców najbliższych osiedli mogły stać się rzeczywistością. W dniu 1 września 1988 r. bp Edmund Piszcz powołał do istnienia parafię pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej. Jej pierwszym proboszczem został ks. Roman Gorczyński MS. To on podjął się budowy kościoła i rozbudowy plebani. Rozpoczęte w 1990r. dzieło zostało zakończone w roku 1992. Podczas gdy ksiądz proboszcz zajęty był pracami budowlanymi, księża katecheci otoczyli troską duszpasterską dzieci i młodzież. Katechizacją zostały objęte dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7, oraz młodzież z Zespołu Szkół Elektronicznych i z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zaczęły tworzyć się pierwsze wspólnoty. Następcą ks. Gorczyńskiego został ks. dr Józef Mituś MS. Będąc duszpasterzem równocześnie jako prawnik zaangażowany był w prace Sądu Biskupiego. Dokończył on rozbudowy domu zakonnego oraz uporządkował plac wokół domu i kościoła. Księża wikariusze widząc, że rodzice mają trudności w przekazywaniu wiary swoim dzieciom, szczególną opieką otoczyli dzieci i młodzież. Widząc, iż samo duszpasterstwo sakramentalne oraz katechizacja nie przynosi zamierzonych owoców rozpoczęto w parafii działalność ewangelizacyjną. Zorganizowano seminaria Odnowy Życia Chrześcijańskiego oraz Kursy Ewangelizacyjne „Filipa”.
W 1998r. nastąpiła zmiana na stanowisku proboszcza parafii. Nowym proboszczem został mianowany ks. Roman Gierek MS.
W dniach 19-23 września b.r. odbyły się w parafii Uroczystości Jubileuszowe 100-lecia pracy Misjonarzy Saletynów w Polsce. Pierwszego dnia obchodów licznie zgromadzeni wierni uczestniczyli w Nabożeństwie Saletyńskim oraz w Mszy Św. koncelebrowanej w intencji zmarłych Saletynów, związanych z tą parafią.
Punktem centralnym uroczystości była Msza Św. i konsekracja kościoła w dniu 21 września. Uroczystościom tym przewodniczył Ksiądz Abp Edmund Piszcz Metropolita Warmiński.
Wspólnota Misjonarzy odpowiedzialna za duszpasterstwo wytyczyła sobie cel działań, jakim jest uświęcenie i zbawienie każdego człowieka, który tworzy wspólnotę parafialną. Zostały wyznaczone cele pośrednie. Są nimi:

 • pomoc ludziom starszym w przeżywaniu jesieni życia,
 • pomoc ludziom chorym w zaakceptowaniu cierpienia,
 • pomoc rodzinie w realizacji jej zadań,
 • pomoc małżeństwom rozbitym i niesakramentalnym,
 • pomoc młodzieży w dojrzewaniu w wierze,
 • pomoc młodzieży w odkrywaniu ich powołania,
 • opieka nad dziećmi.

Cele te chcemy realizować przy pomocy następujących środków:

 • duszpasterstwo ogólne i sakramentalne,
 • katechizacja w szkole oraz katecheza parafialna przygotowująca do przyjęcia sakramentów,
 • formacje we wspólnotach i ruchach katolickich,
 • organizowanie seminariów odnowy życia chrześcijańskiego, kursów i rekolekcji ewangelizacyjnych, katecheza dla dorosłych,
 • działalność Rady Duszpasterskiej.

Wielu młodych ludzi objętych troskę duszpasterską odkryło Boży zamiar wobec siebie i odpowiedziało na wołanie Boga.
Odpowiadając na zlecenie Księdza Biskupa z ostatniej wizytacji parafii dokonano przebudowy kościoła. Autorem projektu przebudowy jest architekt inż. Józef Żołądkowicz – nasz parafianin. Po remoncie domu zakonnego dobudowano garaż oraz wykonano elewację wewnętrzną domu.
Duszpasterze zapraszają całą parafię i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w kształtowanie parafii jako wspólnoty żywej.

Wykaz proboszczów i przełożonych:

• 1957 – 1961 ks. Stefan Mycak MS – dyrektor rezydencji
• 1961 – 1981 ks. Michał Cymbor MS – dyrektor rezydencji
• 1981 – 1987 ks. Józef Haraczewski MS – dyrektor rezydencji
• 1987 – 1988 ks. Roman Gorczyński MS – dyrektor rezydencji i rektor kaplicy
• 1988 – 1992 ks. Roman Gorczyński MS – superior i proboszcz
• 1992 – 1997 ks. Józef Mituś MS – superior i proboszcz
• 1997 – 2003 ks. Roman Gierek MS – superior i proboszcz
• 2003 – 2006 ks. Andrzej Rozum MS – superior i proboszcz
• 2006 – 2010 ks. Bogdan Czereba MS – superior i proboszcz
• 2010 – 2016 ks. Antoni Skałba MS – superior i proboszcz
• 2016 – 2023 ks. Lesław Pańczak MS – superior i proboszcz
• 2023 – ks. Grzegorz Ozga MS – superior i proboszcz

Wikariusze i katecheci:

• 1987 – 1990 ks. Adam Mitraszewski MS
• 1988 – 1990 ks. Bohdan Dutko MS
• 1990 – 1992 ks. Jan Potoplak MS
• 1990 – 1991 ks. Adam Czerkiewicz MS
• 1990 – 1992 ks. Bogdan Czereba MS
• 1991 – 1993 ks. Edward Trędota MS
• 1992 – 1996 ks. Jan Gierlak MS
• 1992 – 1995 ks. Jan Jucha MS
• 1993 – 1994 ks. Krzysztof Samborski MS
• 1994 – 1998 ks. Jacek Ocieczek MS
• 1995 – 1997 ks. Wojciech Mazur MS
• 1996 – 1999 ks. Rafał Zientara MS
• 1998 – 2000 ks. Grzegorz Dulęba MS
• 1997 – 2002 ks. Sławomir Jędrych MS
• 1999 – 2003 ks. Paweł Janaszkiewicz MS
• 2000 – 2002 ks. Stanisław Kowalski MS
• 2002 – 2004 ks. Marek Turoń MS
• 2002 – 2005 ks. Łukasz Hołda MS
• 2003 – 2006 ks. Andrzej Wierzba MS
• 2004 – 2007 ks. Adam Schielmann MS
• 2005 – 2009 ks. Piotr Komisarz MS
• 2006 – 2007 ks. Krzysztof Kowal MS
• 2007 – 2009 ks. Mariusz Domaradzki MS
• 2007 – 2009 ks. Robert Gubała MS
• 2009 – 2012 ks. Maciej Rydzanicz MS
• 2009 – 2011 ks. Łukasz Soczek MS
• 2009 – 2013 ks. Wiesław Krysztofowicz MS
• 2011 – 2015 ks. Marcin Sitek MS
• 2012 – 2013 ks. Wiesław Węgrzyn MS
• 2013 – 2016 ks. Jakub Dudek MS
• 2013 – 2018 ks. Jan Materna MS
• 2015 – 2022 ks. Jacek Sokołowski MS
• 2016 – 2019 ks. Piotr Sofij MS
• 2018 – 2021 ks. Tomasz Pękała MS
• 2019 – 2021 ks. Karol Tomczak MS
• 2022 – 2023 ks. Grzegorz Ozga MS
• od 2021 ks. Szymon Data MS
• od 2021 ks. Wojciech Wicher MS
• od 2023 ks. Maciej Rydzanicz MS