Duszpasterz wspólnoty: ks. Szymon Data MS

Lider grupy: Anna Oleksiak

Termin spotkania: w każdy czwartek o godz. 18.35
. Po Mszy spotkanie formacyjne.

Odnowa w Duchu Świętym jest jednym z ruchów, który powstał niemal równolegle z obradami Soboru Watykańskiego II. Jego członkowie stale nawracają się do Jezusa Chrystusa, otwierając się na Ducha Świętego – Trzecią Osobę Trójcy Świętej, Pana i Ożywiciela, który tchnie życie w Kościół i jest źródłem Jego odnowy. Przyjmują dary Ducha Świętego i służą nimi swoim wspólnotom i całemu Kościołowi. Natchnieni Duchem Świętym ewangelizują chrześcijan, kulturę i struktury społeczne.
Wspólnota Odnowy jest wspólnotą charyzmatyczną, która skupia się na modlitwie do Ducha Świętego prosząc o wylanie Jego darów (tzw. Chrzest w Duchu Świętym), który następuje przez modlitwę wstawienniczą i włożenie rąk osób trzecich. Ma to prowadzić do przemiany osoby, jakby chodziło o nowe narodzenie. Duch Święty udziela proszącemu swoich szczególnych darów, czyli charyzmatów, którymi należy uczyć się posługiwać.

Zadania Odnowy w Duchu Świętym:

  • Pomagać w dojrzałym i stałym osobistym nawróceniu do Jezusa Chrystusa, nowego Pana i Zbawiciela.
  • Wspierać i podtrzymywać osobistą i zdecydowaną odpowiedź na osobę, obecność i moc Ducha Świętego,
  • Wspierać i podtrzymywać przejęcie i korzystanie z darów duchowych, nie tylko w ramach odnowy, lecz także w łonie całego Kościoła.
  • Podtrzymywać dzieło ewangelizacji w mocy Ducha Świętego, łącznie z ewangelizacją osób będących poza Kościołem oraz ewangelizacją kultury i struktur społecznych.
  • Podtrzymywać wzrost świętości poprzez ingerencję darów charyzmatycznych z pełnią życia Kościoła.

Nasza Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym nosi nazwę „La Salette”. Spotkania rozpoczynają się w każdy czwartek Mszą świętą o godz. 18.00. Na spotkaniu wspólnie modlimy się, rozważamy Słowo Boże, budujemy siebie wzajemnie świadectwem działania Boga w osobistym i wspólnotowym życiu. Polem naszej ewangelizacji jest środowisko, w którym żyjemy, (dom, praca, szkoła) a także parafia, w której co jakiś czas organizujemy siedmiodniowe Seminarium Odnowy Życia Chrześcijańskiego. Sami osobiście wzrastamy również przez tzw. „weekendy” i rekolekcje w naszym warmińskim centrum w Dobrym Mieście.