Czy dobrze się modlicie, moje dzieci?..
 Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić, rano i 
wieczorem. Jeżeli nie macie czasu, odmawiajcie
przynajmniej Ojcze nasz i Zdrowaś Maryja, jeżeli będziecie mogły,
módlcie się więcej.

słowa Matki Bożej objawionej w La Salette

Opiekun: ks. Lesław Pańczak MS – proboszcz

Żywy Różaniec oznacza – życie według Ewangelii,która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Różaniec jest modlitwą ewangeliczną, ponieważ zawiera Modlitwę Pańską i Pozdrowienie Anielskie oraz ewangeliczne Tajemnice naszego odkupienia. Z tego powodu Różaniec nazywamy streszczeniem lub zbiorem najważniejszych prawd Ewangelicznych. Życie wiarą, nadzieją i miłością, należeć bowiem do Żywego Różańca znaczy – wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.

Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża liczy dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różnica czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem Tajemnic życia Jezusa Chrystusa i Jego Matki, w ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.

Raz w miesiącu członkowie ŻYWEGO RÓŻAŃCA dokonują zmiany tajemnic różańcowych. W naszej parafii wspólnoty gromadzą się w I NIEDZIELĘ MIESIĄCA na wspólnej EUCHARYSTII o godz. 830. – po Mszy Świętej odmawiają jeden dziesiątek różnica poprzedzony intencjami.

W naszej parafii są cztery RÓŻE ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • p.w. Matki Bożej Gietrzwałdzkiej – Zelatorka; Zuber Alina, Zelatorka PO. Zaremba Maria
 • p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej – Zelatorka; Jagiełło Melania,
 • p.w. Matki Bożej Fatimskiej – Zelatorka; Bętkowska Maria,
 • p.w. Matki Bożej Saletyńskiej – Zelatorka; Chrzanowska Cecylia.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA:

 • Zasadniczym obowiązkiem jest zapisanie imienia w Księdze i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca,
 • Udział w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych,
 • Częste przystępowanie do sakramentów świętych oraz udział w Uroczystościach i Świętach ku czci Matki Bożej,
 • Rozszerzanie czci Maryi przykładem własnego życia i działalnością apostolską,
 • Odważne stawanie w obronie wiary, Kościoła i wartości chrześcijańskich,
 • Udział w pogrzebie zmarłych członków Żywego Różańca i pamięć modlitewna za nich; ( Np. nabożeństwo wypominkowe lub zamawiane intencje Mszy Świętych).

Członkowie Żywego różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami osiem razy w ciągu roku, mianowicie:

 • W dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia),
 • Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego),
 • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca),
 • Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia),
 • Święto Królowej Różańca Świętego (7 października),
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia).