Rozpoczynamy formację do sakramentu bierzmowania dla uczniów z klas 8 SP i starszych.

1) Wypełnione podanie składamy do końca września w kancelarii lub zakrystii.
Poniżej znajduje się treść zgłoszenia do pobrania:

 Formularz zgłoszenia kandydata do bierzmowania 2022-2023 Olsztyn

Cykl formacyjny trwa jeden rok. Przyjęcie sakramentu bierzmowania planowane jest na jesień 2023 roku.
Przypominamy, że uprzywilejowanym miejscem przygotowania do sakramentu bierzmowania jest parafia zamieszkania kandydata.
Osoby spoza parafii proszone są o przyniesienie zgody proboszcza parafii zamieszkania na przystąpienie do sakramentu bierzmowania w naszym kościele oraz aktu chrztu (jeśli kandydat został ochrzczony w innej parafii).

2) Spotkania:

Formacja wszystkich zapisanych kandydatów będzie się odbywała w trzecie wtorki miesiąca o godz. 19:00. Zbiórka w kościele. Spotkania grupowe odbywają się według ustalonego przez animatora grupy harmonogramu.

a) Pierwsze spotkanie ogólne kandydatów odbędzie się 18.10.2022 r. o godz. 19:00 w kościele.

b) Obrzęd przyjęcia kandydata do grupy formacyjnej odbędzie się 15.11.2022 r. po Eucharystii o godz. 18:00 (obecni rodzice i kandydat).

3) Terminarz spotkań ogólnych na rok 2022/2023:

  • 18 październik 2022 r.
  • 15 listopad 2022 r.
  • 20 grudzień 2022 r. (W związku z wyjazdem kandydatów na rekolekcje weekendowe, grudniowe spotkanie ogólne i grupowe zostało odwołane)
  • 17 styczeń 2023 r.
  • 14 luty 2023 r.
  • 21 marzec 2023 r.
  • 18 kwiecień 2023 r.
  • 16 maja 2023 r.
  • 20 czerwiec 2023 r.
  • termin spotkania wrześniowego, próby przed bierzmowaniem, data przyjęcia sakramentu zostanie podana później.

⚠ UWAGA! ⚠

W razie wprowadzenia obostrzeń sanitarnych w związku z COVID-19 informacje nt. spotkań ogólnych będą podawane na stronie lub/oraz podczas ogłoszeń parafialnych. 

Kontakt

ks. Szymon Data MS
 +48 797 907 310