Duszpasterz wspólnoty: ks. Wojciech Wicher MS
Termin spotkania: wtorek godz. 19.00

Wśród różnych dzieł prowadzonych dzisiaj w Kościele, Saletyńska Szkoła Nowej
Ewangelizacji jest jedną z propozycji odnowy duchowej, która daje możliwość integralnego
rozwoju człowieka i osadzenia go w środowisku żywego Kościoła. Przez swoją posługę staje się
skutecznym narzędziem pojednania w życiu ludzi, do których dociera, realizując w ten sposób
charyzmat i misję Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

Szkołę wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjne, które istnieją przy parafiach
saletyńskich w Olsztynie, Mrągowie, Warszawie, Krakowie, Rzeszowie, Dębowcu, Kobylance i
na Słowacji. Wspólnoty te wzrastają w wierze i formowane są do ewangelizacji przez:
modlitwę osobistą i wspólnotową, życie sakramentami, kursy ewangelizacyjne. Podejmują
praktyczną ewangelizację poprzez świadectwo życia, głoszenie Słowa (kursy, rekolekcje) i
służbę Kościołowi – włączając się w życie parafii.

Szkoła w oparciu o program formacyjny umożliwia osobom będącym we wspólnotach
wzrastanie w wierze, jak również przygotowuje do podjęcia praktycznej ewangelizacji.
Wizją Szkoły jest nie tylko głoszenie Dobrej Nowiny i formacja ewangelizatorów, ale również
przygotowanie osób, które będą formowały następnych.

Formacja wspólnot modlitewno-ewangelizacyjnych prowadzi do angażowania się osób
świeckich w duszpasterstwo parafialne w różnych jego wymiarach.