Duszpasterz wspólnoty II, III: ks. Lesław Pańczak MS – proboszcz

Duszpasterz wspólnoty I: ks. Grzegorz Ozga MS

Termin spotkania:

Wspólnota I – środa Liturgia Słowa o godz. 19.00
Wspólnota II –  wtorek Liturgia Słowa o godz. 19.30
Wspólnota III – Poniedziałek Liturgia Słowa o godz. 18.30

Wspólnota I, II, III – sobota Eucharystia o godz. 19.00

Jakąż radość i jaką nadzieję daje nam wasza obecność i wasza działalność! Przeżywanie i rozwijanie tego przebudzenia jest tym, co nazywacie formą katechumenatu pochrzcielnego, który będzie mógł odnowić w dzisiejszych wspólnotach chrześcijańskich te oznaki dojrzałości i pogłębienia, które w Kościele pierwotnym osiągano w okresie przygotowania do Chrztu.

PAWEŁ VI, Do Wspólnot Neokatechumenalnych, Audiencja Generalna, 8 maja 1974

Natura Drogi Neokatechumenalnej została zdefiniowana przez Jana Pawła II kiedy pisze: Uznaję Drogę Neokatechumenalną jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych. (JAN PAWEŁ II, List Ogniqualvolta, 30 sierpnia 1990: AAS 82 (1990) 1515.)

Dla tych, którzy przyjmą drogę, następują dalsze etapy działania:

  • Prekatechumenat – okres wstępnego poznawania siebie w świetle Słowa Bożego i celebracji liturgicznej w kontekście wspólnoty. Okres ten trwa około 2 lat i kończy się pierwszym scrutinium.
  • Przejście do katechumenatu – etap głębszego poznawania siebie na tle odkrywania historii zbawienia. W ten sposób uczestnicy przygotowują się do drugiego scrutinium, aby poznawszy siebie i zbawcze działanie Boga, dokonać mogli rytu wyrzeczenia się zła i prosić o przyjęcie do katechumenatu. Cały ten etap katechez trwa około 4 lat.
  • Katechumenat – stopniowe wprowadzenie w tajemnice życia chrześcijańskiego, w którym szczególne miejsce zajmuje modlitwa i wiara. Ten etap zmierza do uformowania postawy synowskiego oddania wobec Boga, co wyraża się w przekazaniu i przyjęciu Modlitwy Pańskiej.
  • Wybór – to ostatni etap zmierzający bezpośrednio do odnowienia przyrzeczeń chrztu przez bliższe wprowadzenie w treść tego sakramentu.