13 styczeń 2019 - 20 styczeń 2019 r.

CHRZEST PAŃSKI – 13 styczeń

07:00 – śp. Józefa (ona) i Aleksander o miłosierdzie Boże i życie wieczne
07:00 – śp. Zofia Jarema 18/30
08:30 – śp. Jan Błoniarz 13/30
10:00 – Dziękczynna za otrzymane łaski
11:30 – śp. Antonina i Józef Ilkiewicz, śp. Danuta i Wacław Młynowscy o miłosierdzie Boże i życie wieczne
13:00 – śp. Edward Antosz 13/30
19:00 – śp. Antonina w 9. rocznicę śmierci o miłosierdzie Boże i życie wieczne

PONIEDZIAŁEK – 14 styczeń

07:00 – śp. Janina I zmarli z rodziny Wójcik Stendel, Witczak, Filipiak
07:00 – śp. Jan Błoniarz 14/30
07:00 – śp. Edward Antosz 14/30
07:00 – śp. Zofia Jarema 19/30

WTOREK – 15 styczeń

07:00 – śp. Jan Błoniarz 15/30
07:00 – śp. Edward Antosz 15/30
07:00 – śp. Zofia Jarema 20/30
18:00 – za Danutę z okazji imienin, Mariusza z okazji imienin z orośbą o Boże błogosławieństwo I łaskę rozeznania oraz śp. Lucjana Piotrowskiego, Henrykę Piotrowską o miłosierdzie Boże i życie wieczne

ŚRODA – 16 styczeń

07:00 – śp. Jan Błoniarz 16/30
07:00 – śp. Edward Antosz 16/30
07:00 – śp. Zofia Jarema 21/30

CZWARTEK – 17 styczeń

07:00 – śp. Jan Błoniarz 17/30
07:00 – śp. Edward Antosz 17/30
07:00 – śp. Zofia Jarema 22/30
18:00 –
18:00 – śp. Bolesław Kotarski

PIĄTEK – 18 styczeń

07:00 – śp. Jan Błoniarz 18/30
07:00 – śp. Edward Antosz 18/30
07:00 – śp. Zofia Jarema 23/30
18:00 –

SOBOTA – 19 styczeń

07:00 – śp. Jan Błoniarz 19/30
07:00 – śp. Zofia Jarema 24/30
18:00 –
18:00 – śp. Krystyna Rutecka 3/8 o miłosierdzie Boże i życie wieczne

CHRZEST PAŃSKI – 20 styczeń

07:00 – śp. Edward Antosz 20/30
08:30 – śp. Urszula w 7 rocznicę i zmarłych z rodziny Maria, Bazyli I Edward o miłosierdzie Boże i życie wieczne
10:00 – śp. Tadeusz Marcinkiewicz w 26 rocznicę śmierci i zmarli z rodzice Michalina i Antoni o miłosierdzie Boże i życie wieczne
11:30 – śp. Jan Błoniarz 20/30
13:00 – śp. Zofia Roszak i śp. Halina Michalska o miłosierdzie Boże i życie wieczne
19:00 – Dziękczynna za 55 lat życia Marka z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Saletyńskiej i dary Ducha Świętego.