‚‚Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym’’

W MOCY BOŻEGO DUCHA

Rok Pański 2019

Styczeń

  • Wizyta duszpasterska, tzw. “kolęda”
  • 17.01 – 1.02 Pielgrzymka na Światowe Dni Młodzieży do Panamy

Luty

  • 02 – Święto Ofiarowania Pańskiego – Dzień Życia Konsekrowanego
  • od 10-go – katechezy dla dorosłych i młodzieży z Drogi Neokatechumenalnej będą głoszone w poniedziałki, środy i piątki o godz. 19.00