‚‚Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym’’

W MOCY BOŻEGO DUCHA

Rok Pański 2019

Styczeń

 • Wizyta duszpasterska, tzw. “kolęda”
 • 17.01 – 1.02 Pielgrzymka na Światowe Dni Młodzieży do Panamy
 • 20.01 – Niedziela Misyjna dla Ukrainy
 • 20.01 – Spotkanie z Kościołem Domowym

Luty

 • 02.02 – Święto Ofiarowania Pańskiego – Dzień Życia Konsekrowanego
 • od 10-go – katechezy dla dorosłych i młodzieży z Drogi Neokatechumenalnej będą głoszone w poniedziałki, środy i piątki o godz. 19.00

Marzec

 • 06.03 – Środa Popielcowa
 • 10 – 13.03 – Parafialne Rekolekcje Wielkopostne
 • 26 – 28.03 –  Rekolekcje dla Młodzieży

Kwiecień

 • 01 – 08.04 – Pielgrzymka do Ziemi Świętej
 • 12 – 14.04 – Bierzmozlot – Nowe Kawkowo
 • 18 – 21.04 TRIDUUM PASCHALNE

Maj

 • 06 – 13.05 – Jerycho Różańcowe
 • 10 – 12.05 – Kurs Filipa
 • 12.05 – Rocznica I Komunii godz. 13.00
 • 14 – 17.05 Malowanie kościoła
 • 26.05 – I Komunia św. dzieci z klas III godz. 11.00 i 12.30