Sakramentalny związek małżeński mają zamiar zawrzeć:

 

Olsztyn, w dniach: 25.11, 2.12, 9.12.2018 r.

Filip SOKOŁOWSKI, kawaler – zam. Olsztyn, par. Matki Bożej Saletyńskiej

Zuzanna Katarzyna RĘCKA
, panna – zam. Olsztyn, par. Matki Bożej Różańcowej

Jeżeli ktoś zna przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa proszony jest o przekazanie informacji do kancelarii parafialnej.

Ks. Lesław Pańczak MS
P R O B O S Z C Z