wybory-głosowanie-protokół-saletyni

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW


RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA NAJŚWIĘTSZEJ MARI PANNY SALETYŃSKIEJ
DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
WYBORY 5.06.2022 r.
PROTOKÓŁ Z LICZENIA GŁOSÓW

Dnia 5 czerwca, po zakończeniu głosowania w wyborach do Duszpasterskiej Rady Parafialnej, zebrała się Komisja Wyborcza w celu policzenia głosów i sporządzenia protokołu. Komisja została powołana przez proboszcza ks. Lesława Pańczaka MS. Skład Komisji: Wojciech Sikora – przewodniczący, Marta Mejłun i Julia Szymańska. Żaden z członków komisji nie kandyduje do Rady Parafialnej.

Komisyjnie otworzono urnę z głosami. Odrzucono głosy nieważne w liczbie 2. Liczba głosów ważnych: 192. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbie głosów:

 1. BISTROŃ Tomasz, Al. Przyjaciół – 60

 2. BUDER Bogusława, ul. Morska – 71

 3. BUDER Krzysztof, ul. Morska – 38

 4. DAWID Mariusz, ul. Wierzbowa – 29

 5. DOMŻALISKI Kacper, ul. Bursztynowa – 33

 6. KALINOWSKA SADURSKA Ewa, ul. Bursztynowa -16

 7. KARAŚ Jacek, ul. Grabowa – 55

 8. LIS Krystyna ul. Kasztanowa – 55

 9. PIECHOWICZ Joanna, ul. Świerkowa – 10

 10. PIK Jerzy, ul. Jeziorna – 63

 11. PIK Teresa, ul. Jeziorna – 44

 12. PIOTROWSKA PROT Anna, ul. Jeziorna – 14

 13. PRZESTRZELSKI TADEUSZ, ul. Kasztanowa – 42

 14. SIKORA Beata, Al. Przyjaciół – 62

 15. STACHOWSKA Krystyna, ul. Bałtycka – 26

 16. SURDYKOWSKI Przemysław, Al. Przyjaciół – 30

 17. SZYMANIUK Karolina, ul. Akacjowa – 17

 18. ULANOWSKI Krzysztof, ul. Różowa – 23

 19. WIKTOROWICZ Andrzej, ul. Morska – 45

 20. WIKTOROWICZ Małgorzata, ul. Morska – 31


Na tym protokół zakończono. Podpisali:

Wojciech Sikora
Marta Mejłun
Julia Szymańska