dekret-ksiądz-arcybiskup-olsztyn

Komunikat Ks. Abpa na Wszystkich Świętych

 

KOMUNIKAT 
Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego
dotyczący Uroczystości Wszystkich Świętych w dniu 1 listopada 2020 roku


     Drodzy Duszpasterze, Bracia i Siostry w Chrystusie Panu!

     W związku z coraz trudniejszą sytuacją epidemiczną w naszym kraju i naszej archidiecezji, mając na
uwadze nowe ograniczenia liczby osób podczas zgromadzeń religijnych na całym terytorium Polski oraz
odpowiadając na apel Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskupa Stanisława
Gądeckiego, zalecam, by uwzględniając racje duszpasterskie podjąć decyzję o o d w o ł a n i u  M s z y
Ś w i ę t y c h  i   n a b o ż e ń s t w  n a  c m e n t a r z a c h  w  U r o c z y s t o ś ć  W s z y s t k i c h  Ś w i ę t y c h .

     Jednocześnie przypominam o dyspensie, którą udzieliłem wszystkim osobom, przebywającym
w tzw. „strefie czerwonej” od obowiązku udziału we Mszach Świętych w niedziele i święta nakazane,
z której można skorzystać również w Uroczystość Wszystkich Świętych.

   Zachęcam do nawiedzania grobów i modlitwy za zmarłych w dniach poprzedzających Uroczystość Wszystkich Świętych i w dniach następujących po tej uroczystości.

    Dekret Penitencjarii Apostolskiej, wydany 22 października br. na polecenie Ojca Świętego
Franciszka, rozszerzył możliwość uzyskania odpustu zupełnego ofiarowanego za zmarłych nawiedzając
cmentarz i modląc się za zmarłych przez osiem dni dowolnie wybranych w całym miesiącu listopadzie. Te
dni mogą być od siebie oddzielone. Również odpust zupełny ofiarowany za zmarłych, związany ze
wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada), może być przeniesiony na inny dzień listopada,
dowolnie wybrany. Odpust ten można uzyskać przez pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy
i odmówienie modlitwy „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”.

     Ponadto osoby starsze, chore oraz te, które z powodu ograniczeń sanitarnych muszą zostać w domu,
mogą uzyskać odpust zupełny, ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące, łącząc się duchowo ze wspólnotą
wiernych i modląc się za zmarłych. Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić pobożnie
modlitwy za zmarłych lub wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.

     Zachęcam również do uczestnictwa we Mszach Świętych w ciągu tygodnia. W świątyniach naszej
archidiecezji możemy gromadzić się na Eucharystii i nabożeństwach z zachowaniem obowiązującego limitu
osób. Możemy także łączyć się duchowo ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem telewizji, radia
i internetu.
     Zwracam się z prośbą o modlitwę osobistą i wspólnotową w domach w intencji ustania epidemii
i duchowej odnowy serc wszystkich Polaków.

     W tym szczególnie trudnym dla nas czasie, zapewniam o mojej modlitwie za Was
i wyrażam moją wdzięczność za Wasze świadectwo umiłowania Pana Boga, Kościoła i wszystkich
cierpiących, ubogich i potrzebujących pomocy.

Olsztyn, dnia 23 października 2020 r.


Abp Józef Górzyński
METROPOLITA WARMIŃSKI


ks. Tadeusz Marcinkowski
Kanclerz Kurii