statua-niedziela-trójcy-świętej

NIEDZIELA NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

1.W czwartek, 8 czerwca, obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, popularnie zwaną Boże Ciało. Msze Święte zostaną odprawione w następujących godzinach: 07:00; 08:30; 10:00 i 19:00.

Główne uroczystości z procesją odbędą się o godz. 10.00 – Msza św. na placu przed domem Państwa Bońkowskich ul. Błękitna 11. Tegoroczna trasa procesji: ul. Błękitna, ul. Różowa 12a – ołtarz u Państwa Ulanowskich, ul. Zielona 14 – ołtarz u Państwa Dubowik, ul. Biała 23 – ołtarz u Państwa Radziszewskich i zakończenie procesji ul. Błękitna 11 – ołtarz u Państwa Bońkowskich.

Bardzo prosimy, szczególnie mieszkających w sąsiedztwie o włączenie się i pomoc tym rodzinom w przygotowaniu ołtarzy. Prosimy również o ozdobienie domów na trasie procesji.

Prosimy o udostępnienie drogi na czas procesji, jeśli to możliwe, zaparkowanie samochodów na innych ulicach.

Dzieci po pierwszej Komunii i młodsze zapraszamy: dziewczynki do sypania kwiatów, a chłopców do dzwonienia dzwonkami. Dzieci pierwszokomunijne prosimy by przyszły w swoich strojach. Będzie to także ich święto. Przypominamy, że Boże Ciało to święto nakazane.

2.Nabożeństwa czerwcowe w naszym kościele przed wieczorną Mszą Świętą: w Niedziele o godz. 18:30, w dni powszednie o godz. 17:30.

3.Dziś Święto Dziękczynienia pod hasłem: Dziękujemy za czyniących pokój – zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.

4.Rodzice małej Kingi bardzo dziękują za ofiary złożone do puszek w ubiegłą niedzielę na ratowanie życia ich Córki w wysokości 2918,43 zł.

5.Piątek 9 czerwca br. przypada między dniami ustawowo wolnymi od pracy. Sprzyja to organizowaniu spotkań rodzinnych i nie tylko. Biorąc pod uwagę racje duszpasterskie, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, J. E. Ks. Arcybiskup Józef Górzyński Metropolita Warmiński udziela wszystkim osobom przebywającym na terenie Archidiecezji Warmińskiej dyspensy od zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych. Zachęca, by osoby korzystające tego dnia z dyspensy ofiarowali dowolną modlitwę według intencji Ojca Świętego albo dokonały uczynku miłosierdzia co do duszy lub ciała.

6.W Olsztyńskim Budżecie Obywatelskim prosimy o głosy na następujące projekty dotyczące terenu naszej parafii w podanej kolejności, zaczynając od 67. Ratujemy Jezioro Długie, 153. Ale Sztuka! Na Długim! Ale Berbeć! i 155.Sztuka bez Ale! Nad Długim!

7.Pielgrzymka do La Salette w terminie od 22 do 30 lipca. Osoby zainteresowane zgłaszają się do ks. Wojciecha (nr tel: 788 203 828). Koszt pielgrzymki: 1800 zł.

8.Pielgrzymka do Meksyku w terminie od 12 do 21 października organizowana dla Rodziny Saletyńskiej w Dębowcu. Pielgrzymkę poprowadzi ks. Lesław Pańczak. Program pielgrzymki jest umieszczony na stronie internetowej parafii. Informacja i zapisy w Dębowcu: S. Iwona Józefiak telefon: 514 454 159 e-mail: ars.debowiec@wp.pl

9.Dziś zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 8.30.