Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej

Duszpasterz grupy:  Ks. Lesław Pańczak MS – Proboszcz MS
Animator grupy: śp. Melenia Jagiełło
Strona ARS-u Dębowiec: http://www.saletyni.pl/ars/

Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej tworzą czciciele Matki Bożej Pojednawczyni Grzeszników, którzy przejęci ideą pojednania i wynagrodzenia, troszczą się o rozwój dzieł wynikających z objawienia Pięknej Pani w La Salette wpisując je w swoje własne życie.

Powstało ono z inicjatywy duszpasterskiej Misjonarzy Saletynów, w oparciu o ideę głoszenia orędzia Saletyńskiego. Opiera się na założeniach istniejącego dawniej Apostolstwa Wynagrodzenia Matce Najświętszej i jest jego przedłużeniem. Z tego wiec źródła czerpie wskazania i praktykę form nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny.

Dziełu temu, które wynika wprost z duchowości Saletyńskiej udzielali błogosławieństwa kardynałowie i biskupi polscy.

Uczestnictwo w Apostolstwie Rodziny Saletyńskiej polega na oddaniu się w opiekę Matki Bożej Pojednawczyni Grzeszników; następnie, podjęciu i wypełnianiu zobowiązań, które nie są pod grzechem ale są darami i łaską Matki Bożej Saletyńskiej. Przynależność do Rodziny Saletyńskiej wyraża się również w utrzymywaniu stałego kontaktu z sekretariatem Apostolstwa, oraz korzystaniu z dni skupienia, czuwań modlitewnych – czyli aktywnym zaangażowaniem się w formacje duchową.

Członkowie Apostolstwa mogą we własnych parafiach tworzyć grupy misyjne pod nazwą „WSPÓLNOTA APOSTOLSTWA RODZINY SALETYŃSKEJ” – ARS-u, działając zawsze za zgodą miejscowego księdza proboszcza i pod przewodnictwem kapłana – opiekuna, oraz animatora grupy, w stałej łączności z Misjonarzami Matki Bożej Saletyńskiej. Wówczas Wspólnota ARS-u organizuje regularne spotkania modlitewne i okolicznościowe. Członkowie grupy dzielą się Słowem Bożym, poznają głębiej życie i działalność Sanktuarium w Dębowcu oraz inne dzieła saletyńskie, omawiają sprawy organizacyjne grupy i aktywnego uczestnictwa w dziełach własnej parafii. Animatorzy wspólnoty wysyłają sprawozdania ze spotkań i działalności do dyrektora Apostolstwa.

Formalną przynależność do APOSTOLSTWA potwierdza wypełniona i przesłana deklaracja oraz wpis do Księgi Apostolstwa.

W naszej parafii już od 13 lat istnieje APOSTOLSTWO RODZINY SALETYŃSKIEJ, obecnie skupia 34 członków, którzy złożyli deklarację.
      Ustawiczna formacja duchowa dokonuje się przez comiesięczne spotkania w III środę każdego miesiąca.

Plan spotkania;
- godz. 17.30. Nowenna do Matki Bożej Saletyńskiej
- godz. 18.00. EUCHARYSTIA (jeśli nic nie stoi na przeszkodzie wotywna; o Matce Bożej Pojednawczyni Grzeszników).
- po Mszy Św. konferencja tematyczna.