Historia parafii

Biskup Warmiński Tomasz Wilczyński podczas spotkania z Prowincjałem Misjonarzy Saletynów Księdzem Bronisławem Młynarskim MS, zaprosił misjonarzy naszego Zgromadzenia do swojej diecezji. W 1957r. do budynku przy ulicy Morskiej 29 w Olsztynie wprowadzili się pierwsi saletyni. Dyrektorem rezydencji Rada Prowincjalna mianowała ks. Stefana Mycaka MS. Pomocą służył mu ks. Eugeniusz Gotkowski MS. Obaj kapłani pracowali w katedrze olsztyńskiej jako wikariusze. W domu, w którym zamieszkali, urządzili małą kaplicę, w której odprawiano msze św. Wciąż zwiększająca się liczba biorących udział w nabożeństwach była powodem do zakupu dużego placu pod budowę kościoła. Jednak plany zorganizowania w tym miejscu ośrodka duszpasterskiego nie powiodły się, gdyż władze państwowe zajęły ten teren na rzecz miasta. W 1961r. dotychczasowi księża opuszczają dom zakonny, a na ich miejsce przybywają nowi: ksiądz Michał Cymbor MS jako dyrektor i ks. Henryk Wojtunik MS jako wikariusz parafii katedralnej. Ksiądz Michał Cymbor widząc negatywne nastawienie władz lokalnych wobec inicjatywy rozbudowy kaplicy użył podstępu. Poprosił władze o pozwolenie na wybudowanie przy domu zakonnym pieczarkarni. W rzeczywistości na tym miejscu została wybudowana kaplica, poświęcona później przez bpa Józefa Glempa. Za zmianę przeznaczenia lokalu Księża Saletyni płacili kary, a kubatura nowej kaplicy okazała się nadal niewystarczająca. W 1982r. miejsce księdza Cymbora zajął ks. Józef Haraczewski MS. Pomagał mu ks. Adolf Wojtunik MS. W 1983r. Saletyni otrzymali zezwolenie na rozbudowę domu i kaplicy. Powstał projekt, gromadzono materiały, ale niestety decyzja władz została cofnięta. Dopiero po 30 latach od momentu przybycia do Olsztyna marzenia pracujących dotychczas księży i mieszkańców najbliższych osiedli mogły stać się rzeczywistością. W dniu 1 września 1988r. bp Edmund Piszcz powołał do istnienia parafię pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej. Jej pierwszym proboszczem został ks. Roman Gorczyński MS. To on podjął się budowy kościoła i rozbudowy plebani. Rozpoczęte w 1990r. dzieło zostało zakończone w roku 1992. Podczas gdy ksiądz proboszcz zajęty był pracami budowlanymi, księża katecheci otoczyli troską duszpasterską dzieci i młodzież. Katechizacją zostały objęte dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7, oraz młodzież z Zespołu Szkół Elektronicznych i z Zespołu Szkół Ekonomicznych. Zaczęły tworzyć się pierwsze wspólnoty. Następcą ks. Gorczyńskiego został ks. dr Józef Mituś MS. Będąc duszpasterzem równocześnie jako prawnik zaangażowany był w prace Sądu Biskupiego. Dokończył on rozbudowy domu zakonnego oraz uporządkował plac wokół domu i kościoła. Księża wikariusze widząc, że rodzice mają trudności w przekazywaniu wiary swoim dzieciom, szczególną opieką otoczyli dzieci i młodzież. Widząc, iż samo duszpasterstwo sakramentalne oraz katechizacja nie przynosi zamierzonych owoców rozpoczęto w parafii działalność ewangelizacyjną. Zorganizowano seminaria Odnowy Życia Chrześcijańskiego oraz Kursy Ewangelizacyjne "Filipa".

W 1998r. nastąpiła zmiana na stanowisku proboszca parafii. Nowym proboszczem został mianowany ks. Roman Gierek MS.

W dniach 19-23 września b.r. odbyły się w parafii Uroczystości Jubileuszowe 100-lecia pracy Misjonarzy Saletynów w Polsce. Pierwszego dnia obchodów licznie zgromadzeni wierni uczestniczyli w Nabożeństwie Saletyńskim oraz w Mszy Św. koncelebrowanej w intencji zmarłych Saletynów, związanych z tą parafią.

 Punktem centralnym uroczystości była Msza Św. i konsekracja kościoła w dniu 21 września. Uroczystościom tym przewodniczył Ksiądz Abp Edmund Piszcz Metropolita Warmiński.

Wspólnota Misjonarzy odpowiedzialna za duszpasterstwo wytyczyła sobie cel działań, jakim jest uświęcenie i zbawienie każdego człowieka, który tworzy wspólnotę parafialną. Zostały wyznaczone cele pośrednie. Są nimi:

 • pomoc ludziom starszym w przeżywaniu jesieni życia
 • pomoc ludziom chorym w zaakceptowaniu cierpienia
 • pomoc rodzinie w realizacji jej zadań
 • pomoc małżeństwom rozbitym i nieskaramentalnym
 • pomoc młodzieży w dojrzewaniu w wierze
 • pomoc młodzieży w odkrywaniu ich powołania
 • opieka nad dziećmi

Cele te chcemy realizować przy pomocy następujących środków:

 • duszpasterstwo ogólne i sakramentalne
 • katechizacja w szkole oraz katecheza parfialna przygotowująca do przyjęcia sakramentów
 • formacje we wspólnotach i ruchach katolickich
 • organizowanie seminariów odnowy życia chrześcijańskiego, kursów i rekolekcji ewangelizacyjnych, katecheza dla dorosłych
 • działalność Rady Duszpasterskiej
Wielu młodych ludzi objętych troskę duszpasterską odkryło Boży zamiar wobec siebie i odpowiedziało na wołanie Boga.
Odpowiadając na zlecenie Księdza Biskupa z ostatniej wizytacji parafii dokonano przebudowy kościoła. Autorem projektu przebudowy jest architekt inż. Józef Żołądkowicz - nasz parafianin. Po remoncie domu zakonnego dobudowano garaż oraz wykonano elewację wewnętrzną domu.
Duszpasterze zapraszają całą parafię i wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w kształtowanie parafii jako wspólnoty żywej.

Wykaz proboszczów i przełożonych ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Matki Bożej z La Salette pracujących w Olsztynie

 • 1957 - 1961 ks. Stefan Mycak MS - dyrektor rezydencji
 • 1961 - 1981 ks. Michał Cymbor MS - dyrektor rezydencji
 • 1981 - 1987 ks. Józef Haraczewski MS - dyrektor rezydencji
 • 1987 - 1988 ks. Roman Gorczyński MS - dyrektor rezydencji i rektor kaplicy
 • 1988 - 1992 ks. Roman Gorczyński MS - superior i proboszcz
 • 1992 - 1997 ks. Józef Mituś MS - superior i proboszcz
 • 1997 - 2003 ks. Roman Gierek MS - superior i proboszcz
 • 2003 - 2006 ks. Andrzej Rozum MS - superior i proboszcz
 • 2006 - 2010 ks. Bogdan Czereba MS - superior i proboszcz
 • 2010 - 2016 ks. Antoni Skałba MS - superior i proboszc
 • 2016 -         ks. Lesław Pańczak MS - superior i proboszcz

Wikariusze i katecheci pracujący w Olsztynie

 • 1987 - 1990 ks. Adam Mitraszewski MS
 • 1988 - 1990 ks. Bohdan Dutko MS
 • 1990 - 1992 ks. Jan Potoplak MS
 • 1990 - 1991 ks. Adam Czerkiewicz MS
 • 1990 - 1992 ks. Bogdan Czereba MS
 • 1991 - 1993 ks. Edward Trędota MS
 • 1992 - 1996 ks. Jan Gierlak MS
 • 1992 - 1995 ks. Jan Jucha MS
 • 1993 - 1994 ks. Krzysztof Samborski MS
 • 1994 - 1998 ks. Jacek Ocieczek MS
 • 1995 - 1997 ks. Wojciech Mazur MS
 • 1996 - 1999 ks. Rafał Zientara MS
 • 1998 - 2000 ks. Grzegorz Dulęba MS
 • 1997 - 2002 ks. Sławomir Jędrych MS
 • 1999 - 2003 ks. Paweł Janaszkiewicz MS
 • 2000 - 2002 ks. Stanisław Kowalski MS
 • 2002 - 2004 ks. Marek Turoń MS
 • 2002 - 2005 ks. Łukasz Hołda MS
 • 2003 - 2006 ks. Andrzej Wierzba MS
 • 2004 - 2007 ks. Adam Schielmann MS
 • 2005 - 2009 ks. Piotr Komisarz MS
 • 2006 - 2007 ks. Krzysztof Kowal MS
 • 2007 - 2009 ks. Mariusz Domaradzki MS
 • 2007 - 2009 ks. Robert Gubała MS
 • 2009 - 2012 ks. Maciej Rydzanicz MS
 • 2009 - 2011 ks. Łukasz Soczek MS
 • 2009 - 2013 ks. Wiesław Krysztofowicz MS
 • 2011 - 2015 ks. Marcin Sitek MS
 • 2012 - 2013 ks. Wiesław Węgrzyn MS
 • 2013 -         ks. Jan Materna MS
 • 2013 - 2016 ks. Jakub Dudek MS
 • 2015 -         ks. Jacek Sokołowski MS
 • 2016 -         ks. Piotr Sofij MS