sluby-wieczyste-saletyni-debowiec

Alumn Maciej Wilczek – śluby wieczyste

Maciej Wilczek (na zdjęciu pierwszy od lewej) jest klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy Saletynów. Za kilka dni rozpocznie 5. rok studiów na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Dnia 7. września 2017 r. wraz z czterema współbraćmi w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu k. Jasła – złożył wieczystą profesję zakonną, przez którą na stałe złączył się ze Zgromadzeniem. Delegatem naszej wspólnoty zakonnej był ks. Piotr Sofij MS. Alumn Maciej przebywa na praktyce duszpastersko-katechetycznej w naszej parafii.