Nowy Rok 2017

Szczęść Boże wszystkim Parafianom na rok 2017 życzą
Księża Misjonarze Saletyni.

Nowy Rok rozpoczyna Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. O tym, co nasz czeka, o podejmowanych inicjatywach, wydarzeniach, pielgrzymkach - można przeczytać w Kalendarium 2017.

Zakończenie Starego Roku

Stary Rok zakończyliśmy w sposób uroczysty, modląc się podczas nabożeństwa dziękczynno-błagalnego i eucharystii, w czasie której ks. Proboszcz złożył sprawozdanie życia duchowego oraz spraw administracyjnych i materialnych dotyczących parafii. W imieniu wspólnoty zakonnej podziękował parafianom za życzliwość, gorliwość i ofiarność.

Pasterka

Uroczystość Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy koncelebrowaną Eucharystią przez wszystkich kapłanów ze wspólnoty. Przewodniczył jej i Słowo Boże wygłosił ks. Lesław Pańczak MS - Proboszcz. W czasie pasterki modliliśmy się w intencji parafian oraz za zmarłych polecanych w wypominkach. Podczas Mszy Świętych w ciągu dnia, ks. Proboszcz wygłosił homilię i złożył życzenia parafianom oraz przybyłym gościom.

Szopka

Eucharystia

Jasełka

Młodzież sprawiła nam ogromną niespodziankę. Ku zaskoczeniu wszystkich, oczekujących na pasterkę, przygotowała wystawienie jasełek. Ich treść stanowi prawda o narodzeniu Jezusa Chrystusa. Natomiast forma tej prezentacji była bardzo ciekawa, ponieważ została osadzona we współczesnych realiach. Okazuje się, że Jezus również dzisiaj przychodzi i szuka miejsca, gdzie by mógł narodzić się. Tempo życia, zabieganie, wielość spraw - może jednak sprawić, że Jego miłość nie przebije się do serca dzisiejszego człowieka.

Józef i Maryja z grupą aktorów

Scena z jasełek

Wigilijne kolędowanie

Aby tradycji stało się zadość, po wieczerzy wigilijnej przeżywanej w domach rodzinnych, spotkaliśmy się 24 grudnia o godzinie 23:00 na wspólnym kolędowaniu. W tym duchowym przygotowaniu do pasterki, pomagał nam zespół dziecięco-młodzieżowy na czele z siostrą Agnieszką (śpiew), ks. Jackiem (akordeon), ks. Piotrem (gitara, harmonijka ustna) i z wielu uzdolnionymi osobami.

Rozśpiewana ekipa

Rekolekcje dla poszukujących

W dniach od 2 do 4 grudnia w domu rekolekcyjnym w miejscowości Nowe Kawkowo zorganizowaliśmy rekolekcje dla poszukujących. Prowadzi je ks. Jacek Sokołowski MS wraz z ekipą: katechetą Piotrem Ozgała, Siostrą Salwatorianką i animatorami. W rekolekcjach bierze udział pięćdziesiąt osób młodych, co świadczy o dużym zainteresowaniu taką formą głoszenia Ewangelii. Jest to jedna z propozycji, które chcemy realizować w roku liturgicznym 2016/2017 przeżywanego pod hasłem: "Idźcie i głoście". Zaproponowana forma rekolekcji ma za zadanie pomóc w doprowadzenia do spotkania z Jezusem Chrystusem, który jak kiedyś Apostołów, tak dzisiaj każdego z nas posyła, abyśmy byli Jego autentycznymi świadkami w świecie, pokazując czytelnie, że tylko w Panu Bogu - pełnym miłości i miłosierdzi, człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.