Rekolekcje dla poszukujących

W dniach od 2 do 4 grudnia w domu rekolekcyjnym w miejscowości Nowe Kawkowo zorganizowaliśmy rekolekcje dla poszukujących. Prowadzi je ks. Jacek Sokołowski MS wraz z ekipą: katechetą Piotrem Ozgała, Siostrą Salwatorianką i animatorami. W rekolekcjach bierze udział pięćdziesiąt osób młodych, co świadczy o dużym zainteresowaniu taką formą głoszenia Ewangelii. Jest to jedna z propozycji, które chcemy realizować w roku liturgicznym 2016/2017 przeżywanego pod hasłem: "Idźcie i głoście". Zaproponowana forma rekolekcji ma za zadanie pomóc w doprowadzenia do spotkania z Jezusem Chrystusem, który jak kiedyś Apostołów, tak dzisiaj każdego z nas posyła, abyśmy byli Jego autentycznymi świadkami w świecie, pokazując czytelnie, że tylko w Panu Bogu - pełnym miłości i miłosierdzi, człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.

Adwent

W okresie Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, odprawiane są w naszym kościele od poniedziałku do soboty o godzinie 6:45 Msze Święte wotywne o Najświętszej Maryi Pannie. Ta Msza Święta nazywa się w naszym kraju tradycyjnie Mszą Świętą roratnią lub po prostu roratami. Mimo wczesnej pory - wierni chętnie w nich uczestniczą, co daje radość duszpasterzom.

Deuterokatechumenat

Dnia 18 listopada podczas Mszy Świętej o godzinie 18:00 przeżywaliśmy liturgiczny obrzęg włączenia w drogę formacyjną Ruchu Światło - Życie nowych kandydatów. Po kilkumiesięcznym okresie przyglądania się i podejmowania prób życia charyzmatem Światło-Życie dwudziestu dwoje dziewcząt i młodzieńców weszło na trzyetapową drogę deuterokatechumenatu. Jest to droga powtórnego doświadczenia podstawowych prawd wiary chrześcijańskiej. W pierwszym etapie ich uwaga skupia się na osobie Jezusa Chrystusa - Pana i Zbawiciela, któreg pragną ukazać przez świadectwo swojego życia. W drugim - akceptują "służbę Bogu" w liturgii i ich zaangażowanie w nią. W trzecim etapie będą kierowali uwagę na służbę dla innych ludzi w codziennym życiu. Podczas liturgii, która obejmowała specjalne ryty, kandydaci otrzymali księgę Pisma Świętego jako fundament życia chrześcijańskiego, prowadzącego do osobistej relacji z Jezusem Chrystusem. Celebracji przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz. Kandydatów przygotował duszpasterz młodzieży - ks. Jacek.

Dekoracja listopadowa

W listopadzie gromadzimy się codziennie na wspólnej modlitwie za naszych zmarłych, których imiona zostały zapisane na kartkach wypominkowych. Polecamy zmarłych z naszych rodzin, parafii, pracujących kiedyś kapłanów, wszystkich - którzy swoimi modlitwami i ofiarami przyczynili się do wybudowania naszego kościoła. Dekorację przygotowały Siostry Salwatorianki. Dom zakonny Sióstr znajduje się na terenie parafii przy ulicy Sosnowej 5-7, gdzie Siostry z dużym powodzeniem prowadzą przedszkole dla dzieci.

dekoracja_listopadowa

 

dekoracja_listopadowa_2

 

Biwak modlitewny

W dniach 21-23 października nasza młodzież udała się na biwak modlitewny do Mrągowa. Miał on miejsce w domu Szkoły Nowej Ewangelizacji Św. Filipa na terenie parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Wzięło w nim udział 85 osób (większość z naszej parafii). Spotkanie prowadził ks. Jacek Sokołowski MS i ks. Zbigniew Cebulski MS. Był to czas pełen radości, przeznaczony na modlitwę i słuchanie Słowa Bożego, przebywania ze sobą, śpiewów i osobistych rozmów. Młodzież uczyła się, jak na różne sposoby można wielbić Pana. Spotkania tego typu są szansą nie tylko na zdobycie nowych doświadczeń, ale przede wszystkim na własne ubogacenie i wzrastanie duchowe. W końcu jako młodzież chrześcijańska mamy wyróżniać się od szarości i bylejakości, jaką często proponuje współczesny świat. Cieszy to, że nasza młodzież chce iść "pod prąd".

Dołączamy zdjęcia z tego spotkania:

Bierzmozlot

We wrześniu rozpoczęliśmy przygotowanie dla młodzieży do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Chcemy je prowadzić w interesującej formie. Jedną z propozycji był wyjazd na 3 dni (w dniach 28-30 października) do miejscowości Nowe Kawkowo. W pobliżu kościoła znajduje się dom rekolekcyjny, w którym młodzież znalazła schornienie. Spotkanie prowadził ks. Jacek Sokołowski MS - duszpasterz młodzieży, Piotr Osgała (katecheta z gimnazjum nr 23) oraz dwaj klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Saletynów z Krakowa: Konrad i Marek. W spotkaniu udział wzięło 70 osób, większość z nich to uczniowie gimnazjum oraz wszyscy, którzy przygotowują się do bierzmowania w naszej parafii. Wielu z młodych ludzi było zaskoczonych propozycją takiego wyjazdu. Opuścić dom, rodziców, swoje sprawy, zajęcia i wyjechać, aby w ciszy słuchać Słowa Bożego, modlić się i dać szansę odkrywanie bogactwo życia wewnętrznego poprzez udzielanie się Ducha Świętego. Dużym poruszeniem było przeżycie sakramentu pokuty. Mimo iż spowiadało czterech kapłanów: ks. Jacek, miejscowy ks. Proboszcz, ks. Lesław i ks. Piotr - spowiedź przeciągnęła się do późnych godzin nocnych. I jak tu nie dziękować Panu za takie wydarzenia?